Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA
pexels-burst-374074

 

Nová řešení pro evropské poskytovatele energetických služeb v období prohlubující se krize nabízí projekt REFINE

  • REFINE vyvíjí nová schémata včetně standardizovaných smluv a klasifikačního systému pro snazší financování investic do opatření na zvýšení energetické účinnosti  
  • Nové e-learningové centrum projektu přispívá k úsilí zjednodušit a zvýšit přijímání projektů na zvýšení energetické účinnosti napříč Evropou 

 

Pondělí 4. října 2022: Evropský projekt na zvýšení energetické účinnosti REFINE spustil e-learningové centrum, jehož smyslem je formou refinancování zjednodušit a zefektivnit proces investování do projektů na zvýšení energetické účinnosti, a to pro všechny zúčastněné strany, včetně poskytovatelů energetických služeb, finančních institucí a jejich klientů ze soukromého i veřejného sektoru.   

 REFINE vyčlenil jako jednu z největších překážek pro rozvoj trhu v oblasti energetické účinnosti v EU nedostatek atraktivních finančních možností pro projekty EES. Nové e-learningové centrum slouží zdarma a zahrnuje různé školicí moduly, videa a interaktivní e-knihy, které jsou přeloženy do 10 oficiálních jazyků EU, a jeho cílem je usnadnit poskytovatelům služeb v oblasti energetické účinnosti (EES), finančním institucím a všem dalším zúčastněným stranám zavádět do své práce refinanční nástroje a postupy představené projektem. 

Koordinátor projektu REFINE Klemens Leutgöb z e7 se k poslednímu vývoji projektu vyjádřil následovně: 

„Máme radost ze spuštění e-learningového centra REFINE, protože tím umožníme klíčovým hráčům na trhu energetické účinnosti naučit se metodu refinancování a realizovat ji. Evropa čelí riziku dlouhodobé energetické krize a možnost využít zavedené nástroje, včetně refinancování, finančních modelů a právních smluv, povede k vyššímu objemu investic do projektů na zvýšení energetické účinnosti. Zároveň nám tyto nástroje pomohou reagovat na klimatické cíle EU a nabídnou zjednodušený postup pro firmy energetických služeb a finanční instituce. Zefektivní se tím financování projektů EES a vytvoří se tím evropský energeticky účinný ekosystém pro budoucí investice.“    

E-learningové centrum REFINE vychází z rozsáhlého průzkumu trhu provedeného projektovými partnery, zahrnuje případové studie nástrojů pro refinancování v Rakousku, České republice, Belgii a Lotyšsku a těží z jejich práce s organizacemi v sektorech obchodu, financí a energetické účinnosti napříč Evropou. Průzkum ukázal společný zájem o modely, které podporují růst trhu EES a uvolní účetní rozvahy poskytovatelů EES. 

Případové studie a další publikace jsou k dispozici na webové stránce projektu: https://refineproject.eu/refine-publications/.

E-learningové centrum projektu REFINE s kompletními moduly je k dispozici zde. 

Další projektové publikace, včetně klasifikačního systému „refinancovatelnosti“ a standardizovaných smluvních ujednání, jsou k dispozici zde. 

Pro další informace prosím kontaktujte:

Jana Szomolányiová

jana.szomolanyiova@svn.cz

SEVEn – The Energy Efficiency Center

Poznámky:

O projektu REFINE

REFINE představuje tříletý projekt financovaný EU, který realizuje 11 evropských partnerských organizací se zkušenostmi v oblasti refinancování a projektů na zvýšení energetické účinnosti. Jeho cílem je zlepšit zajištění finančních zdrojů pro investice do opatření na zvýšení energetické účinnosti v Evropě formou rozvoje evropského trhu energetických služeb, který zajistí dostupnost finančních zdrojů pro projekty energetických služeb a zvýší využití refinančních schémat v podnikatelské praxi. Projekt získal financování z programu pro výzkum a inovace v rámci projektu Horizon 2020 Evropské unie, smlouva o poskytnutí grantu č. 894603.  

Sledujte projekt REFINE na Twitteru a LinkedInu. Na úvodní video projektu se můžete podívat zde. 

E-learningové centrum REFINE: Moduly 

Modul 1

  • Úvod do trhu služeb v oblasti energetické účinnosti (EES) 
  • Energetický kontrakting 
  • Energetické služby se zaručeným výsledkem  
  • Financování služeb v oblasti energetické účinnosti (EES) 

Modul 2

  • Využití refinančních nástrojů k financování služeb v oblasti energetické účinnosti 

Modul 3

  • Nástroje na podporu služeb v oblasti energetické účinnosti  

e-kniha 

  • Refinanční modely pro projekty na zvýšení energetické účinnosti  

 

Refinancování v kontextu projektu REFINE

V kontextu projektu REFINE chápeme pod tímto pojmem model, ve kterém poskytovatel EES prodává a refinanční instituce získává pohledávky splatné klientem EES, čímž dochází k restrukturalizaci počátečního nastavení financování, které mohlo být zajištěno prostřednictvím peněžního toku poskytovatele EES, úvěrovým financováním, leasingem nebo jinými finančními prostředky. 

Propojení projektu REFINE se Zelenou dohodou pro Evropu a Renovační vlnou pro Evropu 

Evropská komise v rámci Zelené dohody pro Evropu identifikovala jako nezbytné pro splnění svých cílů v oblasti energetické účinnosti renovaci veřejných a soukromých budov. Renovační vlna pro Evropu má za cíl renovovat do roku 2030 celkem 35 miliónů energeticky nehospodárných budov, neboť očekává, že 85-90% z těchto budov bude stát i v roce 2050. Významným příspěvkem v tomto směru je projekt REFINE, který se zaměřuje hlavně na zajištění finančních zdrojů pro tyto projekty EES. 

Related Posts

Leave a comment