Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA
pexels-burst-374074

 

EU-financiran projekt REFINE lansira nova rješenja za Europske pružatelje energetskih usluga u uvjetima produbljivanja energetske krize

:

EU Renovation Wave cilja obnoviti 35 milijuna energetski neučinkovitih zgrada do 2030. godine. REFINE projekt, financiran iz programa Obzor 2020 ima značajan doprinos ostvarenju tih ciljeva. REFINE ima fokus na rješavanju dostupnosti izvora financiranja za takve projekte.

EU Renovation Wave cilja obnoviti 35 milijuna energetski neučinkovitih zgrada do 2030. godine. REFINE projekt, financiran iz programa Obzor 2020 ima značajan doprinos ostvarenju tih ciljeva. REFINE ima fokus na rješavanju dostupnosti izvora financiranja za takve projekte.

Odnedavno je REFINE pokrenuo eLearning centar kako bi pojednostavio i ubrzao proces investiranja u projekte energetske učinkovitosti kroz razvoj modela refinanciranja za sve sudionike u projektu uključujući pružatelje energetske usluge, financijske institucije i njihove klijente odnosno predstavnike javnog i privatnog sektora.

REFINE je identificirao manjak atraktivnih financijskih opcija i modela za pružatelje energetske usluge kao jednu od glavnih barijera za daljnji razvoj robusnog EU tržišta projekata energetske učinkovitosti. eLearning centar dostupan je i besplatan za korištenje te uključuje različite trening module, video isječke te interaktivne eKnjige koje su prevedene na 10 različitih službenih jezika Europske unije pomažući na taj način implementaciju alata za refinanciranje, modela i metoda razvijenih u sklopu projekta u njihovim aktivnostima.

REFINE eLearning centar akumulira spoznaje temeljene na detaljnim i opsežnim istraživanjima tržišta provedenim od strane partnera na projektu uključujući i analiza studije slučaja (case studies) o postojećim instrumentima refinanciranja primijenjenim u Austriji, Republici Češkoj, Belgiji i Latviji kao i iskustvima partnera prikupljenim kroz poslovnu suradnju sa dionicima iz financijskog i poslovnog sektora. Zaključci provedenih analiza i istraživanja ukazuju na zajednički interes raznih dionika za modelima koji podupiru daljnji rast tržišta energetskih usluga i „čišćenju“ bilanci pružatelja energetskih usluga kako bi mogli nastaviti investirati i razvijati nove projekte.

U kontekstu REFINE projekta, model refinanciranja podrazumijeva model gdje pružatelj energetske usluge (ESCO tvrtka) prodaje financijskoj instituciji svoja buduća potraživanja od klijenta. Na ovaj način pružatelji energetske usluge „čiste“ svoje bilance i stvaraju prostor pružateljima usluga za investiranje u nove projekte povećanja energetske učinkovitosti putem modela ugovora o energetskom učinku.

Za pristup eLearning centru projekta REFINE te razvijenim trening modulima kliknite ovdje.

Završava

 

Related Posts

Leave a comment