#eLearning

In the Media: REFINE Partners from Croatia REGEA announce the launch of the REFINE eLearning Centre

Recently, the REFINE project announced the launch of its eLearning centre for ESCOs and financial institutions. The news was reshared by our partners in Croatia, REGEA who played a major role in creating the training material available in the centre’s learning modules. This was featured by Croatian news sites Poslovni dnevik and Zgradonacelnik.hr, both of… Read More

pexels-burst-374074

Novosti | EU-financiran projekt REFINE lansira nova rješenja za Europske pružatelje energetskih usluga u uvjetima produbljivanja energetske krize

  EU-financiran projekt REFINE lansira nova rješenja za Europske pružatelje energetskih usluga u uvjetima produbljivanja energetske krize 21 listopada, 2022: EU Renovation Wave cilja obnoviti 35 milijuna energetski neučinkovitih zgrada do 2030. godine. REFINE projekt, financiran iz programa Obzor 2020 ima značajan doprinos ostvarenju tih ciljeva. REFINE ima fokus na rješavanju dostupnosti izvora financiranja za… Read More

pexels-burst-374074

Tisková zpráva | Nová řešení pro evropské poskytovatele energetických služeb v období prohlubující se krize nabízí projekt REFINE

  Nová řešení pro evropské poskytovatele energetických služeb v období prohlubující se krize nabízí projekt REFINE REFINE vyvíjí nová schémata včetně standardizovaných smluv a klasifikačního systému pro snazší financování investic do opatření na zvýšení energetické účinnosti   Nové e-learningové centrum projektu přispívá k úsilí zjednodušit a zvýšit přijímání projektů na zvýšení energetické účinnosti napříč Evropou   … Read More

pexels-burst-374074

Preses Relīze | Vērienīgs Eiropas Savienības finansēts projekts REFINE ievieš jaunus risinājumus energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem

  Vērienīgs Eiropas Savienības finansēts projekts REFINE ievieš jaunus risinājumus energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem   REFINE projektā tiek izstrādāti jauni rīki kā, piemēram, standartizēti līgumi un riska izvērtēšanas sistēma, lai atvieglotu energoefektivitātes projektu finansēšanu Projektā ir izveidots e-mācību centrs ar mērķi atvieglot un veicināt energoefektivitātes projektu attīstību Eiropā   Pirmdien, 2022. gada 3. oktobrī: Eiropas energoefektivitātes… Read More

rafael-garcin-ISQ3M9fPa0g-unsplash

Press Release | Major EU-funded REFINE Project Launches Novel Solutions for Europe’s Energy Service Providers As Crisis Deepens

Major EU-funded REFINE Project Launches Novel Solutions for Europe’s Energy Service Providers As Crisis Deepens   REFINE is developing new schemes including standardised contracts and rating systems to make it easier to finance energy efficiency investments The project’s new eLearning centre contributes to the effort to simplify and increase the uptake of energy efficiency projects… Read More