CENTER ZA PREČISTITEV ZNANJA

Center znanja REFINE bo služil kot središče informacij in podatkovnih dokazov iz polstrukturiranih intervjujev in analiz, ki jih izvajajo partnerji projekta REFINE.

Center za znanje REFINE bo pripravil o instrumentih refinanciranja za sheme energetske učinkovitosti, ki so na voljo v sodelujočih državah, ki bodo zagotovile podatkovne dokaze za obvestitev nacionalne in mednarodne razprave o shemah refinanciranja energetske učinkovitosti.

Center za znanje REFINE bo zato pomagal podpreti in služiti kot vir za komercialne banke, finančne institucije s strateškim poudarkom na zelenih financah, ESCO, oblikovalcih politike energetske učinkovitosti, tržnih posrednikih in drugih deležnikih.

Center za znanje REFINE bo prav tako zagotovil dostop do povezanih rezultatov prejšnjih projektov Transparense in QualitEE, da bi rezultate o shemah refinanciranja povezal s pogoji na evropskih trgih ESS.

Bodi na voljo za več informacij o centru za znanje REFINE, saj je razvit

PREČIŠCI PILOTNE APLIKACIJE

Pilotne aplikacije

Projekt REFINE bo v svojem življenju izvajal številne pilotne aplikacije. Opredelitev in izvajanje pilotnih aplikacij razvitih instrumentov in orodij REFINE v projektih storitev energetske učinkovitosti v realnem življenju je temeljni cilj projekta REFINE. Preberite več >>>

PREČIŠCI PUBLIKACIJE

Prečiščanje publikacij

Kliknite tukaj si oglejte najbolj a datum objave iz projekta PREČISTI. Preberite več >>>