Pomicanje prema vrhu

O projektu REFINE

Kako bi Europska unija ostvarila svoje energetske i klimatske ciljeve do 2030., potrebna su znatna ulaganja kako bi projekti energetske učinkovitosti bili privlačniji potencijalnim ulagačima i financijskim institucijama.Iz tog razloga, jedan od budućih prioriteta Europske unije je poticanje razvoja tržišta energetskih usluga (EES) u Europi.

U tom kontekstu, projekt REFINE je identificirao nedostatak atraktivnih mogućnosti financiranja za investicije u projekte povećanja energetske učinkovitosti kao veliku prepreku razvoju funkcionalnog i snažnog tržišta energetskih usluga u Europi.

Stoga je cilj projekta REFINE doprinijeti broju atraktivnih izvora financiranja za ulaganja u energetsku učinkovitost, što je ključno za razvoj snažnog tržišta energetskih usluga.

Temeljni ciljevi projekta REFINE su:

  • Poboljšanje mogućnosti refinanciranja projekata povećanja energetske učinkovitosti
  • Pojačavanje upotrebe programa refinanciranja u poslovnoj praksi na tržištu energetskih usluga

Navedeni ciljevi postići će se razvojem koncepta refinanciranja kojim se pružateljima energetskih usluga omogućuje "čišćenje" bilance, što im omogućuje financijsku slobodu za nove projekte i rast poslovanja. Projektom REFINE će se kroz prijedlog standardizacije dokumentacije nastojati smanjiti transakcijski troškovi refinanciranja. Naposljetku, projektom će se olakšati procjenjivanje rizika povećanom transparentnošću i upotrebom kreditnih jamstava.

Od samog početka REFINE razvija svoja rješenja u suradnji s ključnim dionicima, uključujući financijske institucije, pružatelje energetskih usluga, posrednike na tržištu i jamstvene fondove. Tijekom trajanja projekta REFINE, projektni konzorcij će surađivati s navedenim dionicima koristeći svoje stručno znanje kako bi sse identificirali i ublažili rizici povezani s refinanciranjem projekata eneretske učinkovitosti. Također će se poticati suradnja svih dionika kako bi se poboljšalo znanje o praktičnoj provedbi refinanciranja i promicala opća osviještenost o prednostima refinanciranja za buduća ulaganja.

Pregledi projekata koji se mogu preuzeti dostupni su ovdje: PROČISTITE letak i poster.

Konzorcij projekta REFINE sastoji se od 11 partnerskih organizacija iz cijele Europe sa stručnim znanjem u području refinanciranja i projekata energetske učinkovitosti. Projekt je dobio financijska sredstva iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020. u okviru sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava br.

Vanjski savjetodavni odbor

Vanjski savjetodavni odbor ZA RAFINIRANJE ima stratešku ulogu u projektu i pruža iskustvo, savjete i povratne informacije o tome kako postići ukupne ciljeve projekta. Savjetodavni odbor čine predstavnici ključnih institucija kao što su EI, EEFIG, Hrvatsko ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MA) i međunarodni komercijalni fondovi.

SRODNI PROJEKT: sUPER-I

Cilj je prijedloga SUPER-i poduprijeti financiranje obnove fonda socijalnih stanova diljem Europe u okviru EE-a (Energy Efficient) uz istodobno povećanje udjela obnovljive energije u konačnoj potrošnji energije u skladu s ovim posebnim ciljevima:

  • Prilagođeni ePPP-ovi (javno-privatna partnerstva EE-a) i planovi;
  • Prikupljanje i obrada podataka;
  • Integracija ulaganja u EE unutar strategija upravljanja portfeljem;
  • Svijest i replikacija;
  • SUPER-i Plan i platforma;
  • SUPER-i investicijski cjevovodi.