Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Poskytovatel EPC si může na pokrytí investic vzít krátkodobý provozní úvěr od banky, který následně splatí prodejem pohledávek této bance. Dnes většinu projektů EPC realizují velké společnosti, jež jsou schopny pokrýt investici do úsporných opatření z vlastních prostředků. Nicméně, aby si poskytovatel uvolnil finanční prostředky pro další projekt, ve velké většině případů prodá pohledávky po klientovi bance.

„Postoupením pohledávky se závazek klienta EPC nemění, jelikož zůstává stále závazkem z obchodního styku, tj. dodavatelským úvěrem, a nedochází k jeho změně na bankovní úvěr. To je důležitý faktor zejména u municipalit a jejich vykazování bankovních úvěrů vůči České národní bance,“ vysvětluje Richard Čada, manažer pro exportní a obchodní financování v ČSOB, jenž byl u toho, když tato banka jako první v ČR začala od roku 2006 tento typ projektů pravidelně financovat.

Prodej pohledávek byl využit k financování většiny projektů EPC v posledních 15 letech ve veřejném sektoru. Tím se trh v ČR liší od většiny evropských zemí, kde banky nemají zájem od poskytovatelů pohledávky z projektů EPC odkoupit.

Schválení prodeje pohledávek je obvykle sjednáno s klientem předem, ačkoliv veškeré podrobnosti finanční dohody jsou sjednány výhradně mezi poskytovatelem EPC a bankou.

Dohoda o budoucím prodeji pohledávek mezi poskytovatelem EPC a bankou je obvykle podepsána před zahájením zadávacího řízení. Důležité přitom je, že banka nabídne poskytovateli EPC už v této fázi pevnou diskontní sazbu, za kterou bude banka při dodržení stanovených časových parametrů pohledávku po dokončení EPC projektu odkupovat. Poskytovatel tak může od samého začátku pracovat s touto pevnou sazbou a zapracovat ji do podmínek nabízených zákazníkovi.

Banka odkupuje pohledávky po vyhotovení předávacího protokolu o předání majetku poskytovatelem EPC klientovi. Přitom banka odkupuje pouze finanční pohledávky, zatímco odpovědnost za technický stav zůstává na bedrech poskytovatele EPC na základě smlouvy o EPC. Banka obvykle odkupuje 100% kontraktované částky dle EPC smlouvy mínus částka za služby energetického managementu.

Konkrétní příklad kvalitního projektu EPC včetně přeprodeje pohledávek představuje projekt EPC, jenž krajské Nemocnici Břeclav garantue úspory 15 mil. Kč ročně. Více informací se dočtete v článku na portálu Obnovitelne.cz.

 

Leave a comment