Логотип Regea з рамкою

Регіональне енергетичне агентство Північного Заходу Хорватії (REGEA)

Regea була заснована як некомерційна установа загребського округу, повіту Карловац, повіту Крапіна-Загор'є та міста Загреб у 2008 році. Основними завданнями та роллю REGEA є сприяння та заохочення регіонального сталого розвитку у сферах енергетики та захисту довкілля шляхом впровадження заходів з енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії шляхом тісної співпраці з державним та приватним сектором. REGEA має великий досвід у розробці та координації національних та фінансованих ЄС проектів з енергоефективності та відновлюваної енергетики, особливо в секторі будівництва та інфраструктури. Суб'єкти державного сектору є основними напрямками роботи Агентства, хоча Агентство інтенсивно співпрацює з приватними інвесторами над підготовкою та розвитком проектів відновлюваної енергетики. Одним з важливих напрямків роботи REGEA є підготовка стратегічних і планувальних документів на національному рівні, а також для її засновників (тобто регіональних органів влади) та інших хорватських міст.

Обсяг роботи в цій галузі полягає в розробці стратегічних документів (національних/регіональних довгострокових стратегій декарбонізації та ДЕКАП), надання допомоги тим, хто приймає рішення, у підготовці та реалізації масштабних проектів з оновлення будівель та інфраструктури до сприяння альтернативним моделям фінансування та поширенню нових технічних та фінансових тенденцій та інструментів.

Ще одним ключовим напрямком роботи та експертизи є розробка та впровадження інноваційних фінансових моделей на основі проектно-інвестиційної агрегації, які застосовуються не лише на регіональному, а й на національному рівні. REGEA реалізує єдиний в Хорватії проект ELENA (проект Newlight і RePuBLEEc), який передбачає капітальні інвестиції в реконструкцію інфраструктури не менше 50 млн євро за допомогою ЕСКО-схем за допомогою стандартизованої документації (збір та аналіз даних інвентаризації, контрактна та закупівельна документація тощо)

Роль вашої компанії у проекті REFINE

Як лідер Робочого пакету 5: Інтеграція знань та нарощування потенціалу, REGEA відповідає за розробку навчального матеріалу, що використовується на рівні проекту, з метою заохочення збільшення участі ринку в зелених фінансах у фінансових установах, постачальниках ЕСОЗ, керівних органах структурних фондів, державних органах та фасилітаторах.

Окрім роботи над змістом навчальних матеріалів, REGEA докладе зусиль для ініціалізації пілотних схем рефінансування та гарантій у Хорватії, а також сприятиме заціванню інструментів рефінансування. REGEA також працюватиме над створенням національного стратегічного партнерства та сприянням поширенню результатів проектів на національному та європейському рівнях.