Логотип Центру підтримки житлово-комунального господарства

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ РЕФОРМ (ГО HMRSC)

Неурядова організація 

Міжнародна неурядова організація «Центр підтримки житлово-комунальної реформи» (ГО «ХМРЦ») є місцевою неприбутковою неурядовою організацією в Україні.

Місія організації – надання допомоги фізичним та юридичним особам, юридичним особам, центральним та місцевим органам влади у встановленні суспільних відносин у житлово-комунальному господарства з метою створення комфортних та безпечних умов проживання.

HMRSC відіграє активну роль у просуванні реформ в Україні та забезпеченні обізнаності та участі громадськості. Їхня робота зосереджена на широкому спектрі питань, спрямованих на те, щоб зробити реформи стійкими та покращити управління ресурсами та загальний рівень життєдіяльності громадян України.

УТОЧНИТИ роль проекту

Роль ГО «ХМРЦ» у проекті «УТОЧНЕННЯ» полягає у дослідженні місцевих фінансових послуг рефінансування ЕСКО (Енергослужбової компанії) та поширенні інформації про кращі практики на європейському рівні.