Logotip Regea z obrobo

Severozahodno Hrvaška Regionalna agencija za energijo (REGEA)

Spletna stran: Regionalna agencija za energijo Severozahodno Hrvaško (REGEA)

REGEA so kot neprofitno ustanovo ustanovile Zagrebška županija, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija in Mesto Zagreb leta 2008. Glavni cilji in vloga regea so spodbujanje in spodbujanje regionalnega trajnostnega razvoja na področju energetike in varstva okolja z izvajanjem ukrepov za energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije s tesnim sodelovanjem z javnim in zasebnim sektorjem. REGEA ima obsežne izkušnje z razvojem in usklajevanjem nacionalnih in eu financiranih projektov za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije, zlasti v gradbenem in infrastrukturnem sektorju. Akterji javnega sektorja predstavljajo glavni poudarek dela Agencije, čeprav agencija intenzivno sodeluje z zasebnimi vlagatelji pri pripravi in razvoju projektov iz obnovljivih virov energije. Eno od pomembnih delovnih področij REGEA vključuje pripravo strateških in načrtovalnih dokumentov na nacionalni ravni, pa tudi za njene ustanovitelje (to so regionalne oblasti) in druga hrvaška mesta.

Obseg dela na tem področju sega od razvoja strateških dokumentov (nacionalnih/regionalnih dolgoročnih strategij dekarbonizacije in SECAP), pomoči odločanju pri pripravi in izvajanju obsežnih stavb in projektov obnove infrastrukture za spodbujanje alternativnih modelov financiranja ter razširjanje novih tehničnih in finančnih trendov in instrumentov.

Drugo ključno področje dela in strokovnega znanja je v razvoju in izvajanju inovativnih finančnih modelov, ki temeljijo na združevanju projektov/naložb, ki se uporabljajo na regionalni, pa tudi na nacionalni ravni. REGEA izvaja edini projekt, ki ga financira ELENA na Hrvaškem (projekt Newlight in RePuBLEEc), ki z uporabo standardizirane dokumentacije (zbiranje in analiza in analiza podatkov o zalogi, pogodba in dokumentacija za oddajo naročil itd.) izvaja edini projekt, ki ga financira ELENA.

Vloga vašega podjetja v projektu REFINE

Kot vodja delovnega svežnja 5: Povezovanje znanja in krepitev zmogljivosti je REGEA odgovorna za razvoj vsebin gradiva za usposabljanje, ki se uporabljajo na ravni projekta, s cilji spodbujanja večje tržne angažiranosti na področju zelenih financ v finančnih institucijah, ponudnikih EES, organih upravljanja strukturnih skladov, javnih organih in posrednikih.

Poleg dela na vsebini materiala za usposabljanje si bo REGEA prizadevala za inicializirati sheme pilotnega refinanciranja in jamstva na Hrvaškem, poleg tega pa bo olajšala uporabo instrumentov refinanciranja. REGEA bo tudi delala na vzpostavitvi nacionalnih strateških partnerstev in prispevala k razširjanju rezultatov projektov na nacionalni in ravni EU.