PREČIŠCI PILOTNE APLIKACIJE

Projekt REFINE bo v svojem življenju izvajal številne pilotne aplikacije. Opredelitev in izvajanje pilotnih aplikacij razvitih instrumentov in orodij REFINE v projektih storitev energetske učinkovitosti v realnem življenju je temeljni cilj projekta REFINE.

Do 42 pilotnih aplikacij je v času življenjske dobe refine. Zagotavljanje širokega nabora projektov, pri katerih se preizkušajo in ocenjujejo orodja in instrumenti, ki jih je razvila refine.

Dostop do pilotnih aplikacij je zagotovljen prek ponudnikov storitev energetske učinkovitosti in finančnih institucij, vključenih v različne partnerske države.

Projekt REFINE je že prejel številne izraze ponudnikov EES, ki so bili pripravljene preizkusiti razvita orodja in storitve, pri tem pa je treba v vsaki državi še opredeliti številne pilotne aplikacije.

Za vsako partnersko državo in vsak projekt bodo za pilotne aplikacije izbrani najbolj primerni koncepti in orodja instrumenta za refinanciranje.

Ostanite na voljo za več informacij o prošnjah za pilotne aplikacije REFINE, saj se izvajajo