Tržni posredniki

REFINE je opredelila tržne posrednike, kot so energetske agencije in specializirana svetovanja, kot elemente širše skupine zainteresiranih strani, ki bi jih morda zanimale prihodnje rešitve in izidi projekta.

Glede na ureditev v vsaki posamezni državi imajo lahko pomembno vlogo pri standardizaciji shem refinanciranja in racionalizaciji skrbnosti. Pomanjkanje ustreznih storitev za poenostavitev trga je bilo že prej ugotovljeno kot razlog za relativno šibkost trgov za pogodbe o energetski učinkovitosti (EPC) v delih Evrope.

Kaj pomeni REFINE za tržne posrednike

REFINE bo pomagal pri oblikovanju storitev za olajšanje, ki podpirajo uporabo cikla refinanciranja z zmanjšanjem transakcijskih stroškov za vključene deležnike.

Refine bo opravila številne razgovore s strokovnjaki na področju projektov EES, vključno s tržnimi posredniki, ki bodo pomagali pri razvoju vseh novih instrumentov refinanciranja.

Refine bo razvil bonitetni sistem, ki bo pomagal oceniti refinanciranje projektov EES hitro in z nizkimi stroški. Tak sistem ocenjevanja bi lahko postal pomembna storitev olajšanja za lažje ujemanje med ponudniki EES, ki iščejo ponudbe za refinanciranje in institucije za refinanciranje, ki iščejo možnosti nakupa.

PODJETJE REFINE bo razvilo poslovne modele za določene storitve za olajšanje, pomembne za refinanciranje projektov ESS, ki so bili preizkušeni v 13 pilotnih aplikacijah.

Refine bo pomagala razviti standardizirane posredniška storitve s strani posrednikov EES za spodbujanje refinanciranja projektov EES na evropskih trgih. Storitve olajšanja lahko med drugim vključujejo storitve, povezane z ustrezno skrbnostjo med preverjanjem refinanciranja, delovanjem bonitetnega sistema in storitvami za razvoj poslovanja v refinanciranje itd. Predstavljena bo popolna analiza in opis morebitnih storitev za olajšanje.

Projekt REFINE bo ustvaril zbirko podatkov o instrumentih refinanciranja za projekte EES, ki bodo na voljo v sodelujočih državah, ki bo zagotovila informacije o nacionalni in mednarodni razpravi o refinanciranje shem EES.