Previjanje na vrh

Jamstveni skladi

REFINE je opredelila jamstvene sklade kot običajno državne ali državne institucije, ki imajo pomembno vlogo v drugih podjetji (npr. izvozni industriji), vendar se v tej točki redko ukvarjajo z zagotavljanjem kreditnih tveganj naložb v energetsko učinkovitost.

V okviru projekta bodo jamstveni skladi obravnavani v izbranih državah (Avstrija, Slovenija, Grčija in Latvija), saj je predhodnja ocena pokazala, da so v teh državah okvirni pogoji ugodni bodisi za testiranje uporabe obstoječih garancijskih produktov za ureditev refinanciranja bodisi za uvedbo novih jamstvenih shem, zlasti za naložbe v energetsko učinkovitost. Partnerji iz drugih držav se lahko pridružijo v fazi testiranja, če se okvirni pogoji izboljšajo.

Kaj pomeni REFINE za jamstvene sklade

PODJETJE REFINE bo izvajalo usposabljanja malih skupin, predvsem v sektorju finančnih institucij, kjer izkušnje kažejo, da obstaja le omejena pripravljenost za izmenjavo znanja s konkurenti. Ta usposabljanja bodo prevladujoča medseobna zasedanja in bodo imela poseben poudarek na vključevanju in vlogi jamstvenih skladov.

REFINE upa, da bo zagotovila sredstva v razpravo o shemah refinanciranja projektov energetske učinkovitosti, spodbujanju sodelovanja s finančnimi institucijami, ponudniki EES in olajševalci trga.

PODJETJE REFINE bo razvilo poslovne modele za določene storitve za olajšanje, pomembne za refinanciranje projektov ESS, ki so bili preizkušeni v 13 pilotnih aplikacijah.

Projekt REFINE bo ustvaril zbirko podatkov o instrumentih refinanciranja za projekte EES, ki bodo na voljo v sodelujočih državah, ki bo zagotovila informacije o nacionalni in mednarodni razpravi o refinanciranje shem EES.

Refine bo razvil bonitetni sistem, ki bo pomagal oceniti refinanciranje projektov EES hitro in z nizkimi stroški. Tak sistem ocenjevanja bi lahko postal pomembna storitev olajšanja za lažje ujemanje med ponudniki EES, ki iščejo ponudbe za refinanciranje in institucije za refinanciranje, ki iščejo možnosti nakupa.