PREČIŠČNI SLOVAR

Opredelitev pomembnih izrazov v okviru projekta REFINE

Ob upoštevanju dejstva, da se nekateri izrazi, ki so pomembni v okviru projekta REFINE, po vsej Evropi ne uporabljajo enotno, predstavljamo naslednji seznam opredelitev:

Izboljšanje energetske učinkovitosti: Povečanje energetske učinkovitosti zaradi tehnoloških, vedenjskih in/ali gospodarskih sprememb

Ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti (EEI) ali ukrep EEI: Ukrep, ki običajno vodi do preverljivega, merljivega ali cenjenega izboljšanja energetske učinkovitosti

Naložbe v izboljšanje energetske učinkovitosti : Ukrep EEI, ki zahteva uporabo vnaprejšnje naložbe, običajno z vključitvijo finančne institucije, in ne glede na to, ali so te naložbe povezane s strojnimi napravami ali storitvami.

Storitev energetske učinkovitosti (EES): Dogovorjene naloge ali naloge, namenjene izboljšanju energetske učinkovitosti in drugim dogovorjenim merilom učinkovitosti. VSI vključujejo energetsko revizijo ter identifikacijo, izbiro in izvajanje ukrepov in preverjanje. Predloži se dokumentirani opis predlaganega ali dogovorjenega okvira za ukrepe in nadaljnji postopek. Izboljšanje energetske učinkovitosti se meri in preverja v pogodbeno določenem časovnem obdobju s pogodbeno dogovorjenimi metodami [EN 15900:2010]. Če EES vključuje naložbe v EEI, lahko ali ne vključuje financiranja teh naložb.

Delne storitve, povezane z EES: Storitve, ki vključujejo le dele ("komponente") vrednostne verige SVI, kot sta načrtovanje in izvajanje (razen preverjanja, na primer), vendar so zasnovane tako, da neposredno ali posredno vodijo v izboljšanje energetske učinkovitosti. Če delni EES vključuje naložbe EEI, lahko ali ne vključuje financiranja teh naložb.

Ponudnik EES: Podjetje, ki svojim strankam ponuja EES. Drugi izraz, ki se pogosto uporablja v tem okviru, je ESCO (podjetje za energetske storitve), vendar je ta izraz večinoma povezan z zagotavljanjem pogodbe o energetski učinkovitosti (EPC) ali pogodbe o dobavi energije (ESC), ki so posebne oblike EES.

Pogodbe o energetski učinkovitosti (EPC): Celovit paket energetskih storitev, namenjen zajamčenem izboljšanju energetske in stroškovne učinkovitosti stavb ali proizvodnih procesov. Zunanja energetska servisna družba (ESCo) izvaja individualno izberljiv grozd storitev (načrtovanje, gradnjo, obratovanje in vzdrževanje, (pred) financiranjem, motivacijo uporabnikov ...) ter prevzame tehnična in gospodarska tveganja in jamstva. Večina projektov vključuje financiranje tretjih oseb. Storitve se večinoma plačujejo iz prihodnjih stroškov varčevanja z energijo (Graz Energy Agency Ltd, 2008).

Modeli financiranja za rast trga: Modeli financiranja, ki ponudnikom EES omogočajo čiščenje bilance stanja in s tem pridobivanje finančnega vzvoda za nove projekte. V mnogih primerih ti modeli vsebujejo shemo refinanciranja.

Refinanciranje: V okviru projekta REFINE razumemo po tem izrazu model, kjer ponudnik EES prodaja in institucija za refinanciranje pridobi terjatve, ki jih mora plačati stranka EES, s čimer se vodi prestrukturiranje začetne ustanovitve financiranja, ki je bila morda zagotovljena z denarnim tokom, kreditnim financiranjem, financiranjem lizinga ali drugimi finančnimi sredstvi ponudnika.

Prodaja terjatev ali prodaja terjatev: krovni rok za kakršne koli kupoprodajne pogodbe o terjatvi, ki podjetju (v našem primeru ponudniku EES) omogočajo prodajo še neplačanih položnikov ali pričakovanih terjatev od svojih strank.

Ceszija: V projektu REFINE razumemo recesijo kot pravni izraz za dodelitev terjatev.

Faktoring: V projektu REFINE uporabljamo ta izraz za določeno obliko kupoprodajnih pogodb o terjatvi, kjer se prodajajo kratkoročne terjatve. Neplačilno tveganje ostaja pri prodajalcu.

Ovlaščanje: V projektu REFINE se ta izraz uporablja za prodajo dolgoročnih terjatev iz računov, običajno brez pravice do vračila. (pogosto uporabljena pri izvoznih poslih)