Logotip Cres z obrobo

Center za obnovljive vire energije in varčevanje z energijo (CRES)

Lokacija: Pikermi, Attica, Grčija

Spletna stran: CRES

Center za obnovljive vire energije in varčevanje (CRES) je hellenska organizacija za obnovljive vire energije (RES), racionalno rabo energije (RUE) in varčevanje z energijo (ES) v Grčiji. CRES je bil imenovan za nacionalni koordinacijski center na svojem področju delovanja.

Njihov glavni cilj so raziskave in spodbujanje aplikacij RES/RUE/ES na nacionalni in mednarodni ravni ter podpora povezanih dejavnosti ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja.

Vloga projekta REFINE

Vloga cresa v projektu je institucionalizacija sistemov refinanciranja z jamstvenim skladom za energetske storitve v Grčiji.