koncepti & orodja

Koncepti in orodja REFINE so bili ustvarjeni z uporabo strokovnih raziskav z namenom vključevanja sistemov refinanciranja kot ojačevalnika za izvajanje projektov storitev energetske učinkovitosti.

 

Splošni koncepti sistemov refinanciranja storitev energetske učinkovitosti

Namen tega poročila je prispevati k zmanjšanju transakcijskih stroškov za pripravo in izvajanje shem refinanciranja z razvojem splošnih konceptov, ki obravnavajo posebne zahteve različnih aplikacijskih področij. 

              (PDF, 697 KB)             ,

Standardizirane pogodbene določbe za refinanciranje storitev energetske učinkovitosti

Refinanciranje ni običajna praksa v večini držav, vključenih v projekt. S tem dokumentom namerava projekt REFINE olajšati standardiziran sklop določb, ki bi lahko povečale možnosti za refinanciranje projektov. 

(PDF, 686 KB)

Sistem ocenjevanja za refinanciranje projektov EES

Ta dokument predstavlja uvedbo posebnega bonitetnega sistema, ki pomaga oceniti refinanciranje projektov storitev energetske učinkovitosti (EES). Ta dokument je izdelan v datoteki s predlogo PDF, ki se neposredno uporablja za ocenjevanje projektov EES.

(PDF, 688 KB)

Excelovo predlogo sistema ocenjevanja

V tej predlogi je določen sistem ocenjevanja, ki pomaga oceniti refinanciranje projektov storitev energetske učinkovitosti (EES). Gre za pripravo uvodnega dokumenta z naslovom "Sistem ocenjevanja za refinanciranje projektov EES" in se neposredno uporablja za ocenjevanje projektov EES.

(PDF, 257 KB)

Analiza jamstvenih instrumentov za projekte EES

V tem dokumentu je zlasti analizirana vloga, ki jo imajo različni jamstveni instrumenti pri olajševanju poslovanja storitev energetske učinkovitosti (EES) na splošno in uporabe shem refinanciranja zlasti za projekte ESS. 

(PDF, 1.155 KB)

Poslovni modeli storitev za olajšanje

,To poročilo se vnaša v identifikacijo storitev za olajšanje, opis in različne vrste storitev, ki lahko prispevajo k uresničevanju operacij refinanciranja.

(PDF, 1.159 KB)

Refinanciranje storitev EES: podcenjena poslovna priložnost, povezana z zelenimi financami

Med strokovnjaki obstaja splošno soglasje, da so veliki potenciali stroškovno učinkovitih naložb v energetsko učinkovitost (EE) trenutno neuporabi. Poleg tega se ti potenciali zaradi tehnoloških inovacij vedno bolj širijo.

(PDF, 756 KB)

Modeli rasti trga za financiranje energetske učinkovitosti: papir eceee

V prispevku je pojasnjeno, kako modeli refinanciranja prispevajo k rasti financiranja EE. Analizira vseevropske študije trga in primerov, ki kažejo na trenutni pomen modelov refinanciranja za trge EE.

(PDF, 751 KB)