Seven7 logotips ar apmali

SEVEn, Energoefektivitātes centrs

Atrašanās vieta: Prāga, Čehija

Tīmekļa vietne: SEVEn

SEVEn – Energoefektivitātes centrs, neatkarīgs, bezpeļņas konsultāciju uzņēmums, kura mērķis ir aizsargāt vidi un veicināt ekonomikas attīstību, efektīvāk izmantojot enerģiju.

Kā galvenais dalībnieks energopakalpojumu tirgus attīstību Čehijā SEVEn koncentrējas uz energoefektivitātes līgumu slēgšanas (EPC) uzņēmējdarbības modeļu izstrādi, kas pielāgoti Čehijas tirgus apstākļiem, un atbalsta iestādes, lai izstrādātu noteikumus un pamatnostādnes energopakalpojumu administrēšanai valsts iestādēs.

Viņi ir piedalījušies vairākos ES finansētos projektos, kas atbalsta energopakalpojumu tirgus attīstību, tostarp SEE Transparense projektā, kas atbalstīja EPC tirgus attīstību Eiropā, izveidojot Eiropas Rīcības kodeksu EPC.

REINE projekta loma

SEVEn galvenā loma REFINE projektā būs projekta datubāzes izstrāde un refinansēšanas tirgus izpēte, kas ietvers informāciju par konkrētiem (valsts) shēmu piemēriem kopā ar informāciju, kas pieejama no refinansēšanas shēmām, kuras piemēro citās Eiropas valstīs.