Projekta partneri

CaixaBank logotips
Regea logotips ar apmali
Cres logotips ar apmali
e7 Logotips ar apmali
F3 logotips ar apmali
Creara logotips ar apmali
Jozefa Stefana institūta logotips ar apmales
Carr Communications logotips ar apmali
Seven7 logotips ar apmali
FE logotips ar apmali
Mājokļu un pašvaldību reformu atbalsta centra logotips
Pamatprogrammas "Apvārsnis H2020" logotips