TIRGUS PĀRSKATS

REFINE ir konstatējis, ka pievilcīgu finansēšanas iespēju trūkums IIS projektiem ir būtisks šķērslis funkcionējoša, stabila IIS tirgus attīstībai Eiropā. Savā pētījumā projekts sniegs pastāvīgu tirgus pārskatu, lai analizētu refinansēšanas pakalpojumu tirgu stāvokli visā Eiropā.

 

Refinansēšanas tirgus novērtējuma ziņojums

Šajā ziņojumā ir analizēts refinansēšanas pakalpojumu tirgu stāvoklis deviņās Eiropas valstīs. Ziņojums liecina par atšķirībām Eiropā: lai gan dažās valstīs refinansēšanas shēmas ir kļuvušas par standartu IIS uzņēmējdarbībai, citās valstīs tās netiek piemērotas.

(PDF, 1,303 KB)

Gadījumu izpēte par esošajiem energoefektivitātes pakalpojumu refinansēšanas instrumentiem

Šajā ziņojumā ir veikta rūpīga analīze par energoefektivitātes pakalpojumu (IIS) refinansēšanas instrumentu paraugpraksi četrās REFINE projekta partnervalstīs: Austrijā, Čehijā, Beļģijā un Latvijā.

(PDF, 796 KB)

Refinansēšanas shēmu potenciāls Eiropas ENS tirgū

Kopsavilkumā ir izklāstīti galvenie rezultāti, kas gūti IIS tirgus pētījumā, kurš no 2022. gada janvāra līdz maijam tika veikts kopā ar IIS pakalpojumu sniedzējiem (ESKO), lai apkopotu to (potenciālo) interesi par debitoru parādu pārdošanu no pašreizējiem vai turpmākajiem IIS projektiem. 

(PDF, 802 KB)

Debitoru parādu pārdošana nodrošina finansējumu lielākajai daļai EPC projektu Čehijā

Debitoru parādu pārdošana ir visizplatītākā energoefektivitātes līgumu (EPC) projektu finansēšanas metode Čehijā, kas to atšķir no citām ES valstīm. 

(PDF, 266 KB)