Tirgus veicinātāji

REFINE ir identificējis tirgus veicinātājus kā, piemēram, enerģētikas aģentūras un speciālistu konsultantus, kā plašākas ieinteresēto personu grupas elementus, kas varētu būt ieinteresēti projekta nākotnes risinājumos un rezultātos.

Atkarībā no katras atsevišķas valsts sistēmas tām var būt svarīga loma refinansēšanas sistēmu standartizācijā un pienācīgas rūpības racionalizē. Adekvātu tirgus atvieglošanas pakalpojumu trūkums iepriekš tika atzīts par iemeslu energoefektivitātes līgumu (EPC) tirgu relatīvajam vājumam dažās Eiropas daļās.

Ko REFINE nozīmē tirgus veicinātājiem

REFINE palīdzēs izstrādāt veicināšanas pakalpojumus, kas atbalsta refinansēšanas cikla piemērošanu, samazinot darījumu izmaksas iesaistītajām ieinteresētajām personām.

REFINE veiks vairākas intervijas ar ekspertiem EES projektu jomā, tostarp tirgus veicinātājiem, kas palīdzēs izstrādāt jebkādus jaunus refinansēšanas instrumentus.

REFINE izstrādās reitingu sistēmu, kas palīdzēs ātri un ar zemām izmaksām novērtēt EES projektu refinansējamību. Šāda reitingu sistēma varētu kļūt par svarīgu veicināšanas pakalpojumu, lai atvieglotu atbilstību starp EES pakalpojumu sniedzējiem, kas meklē refinansēšanas piedāvājumus, un refinansēšanas iestādēm, kas meklē iegādes iespējas.

REFINE izstrādās uzņēmējdarbības modeļus noteiktiem veicināšanas pakalpojumiem, kas ir būtiski EES projektu refinansēšanai un kas pārbaudīti 13 izmēģinājuma pieteikumos.

REFINE palīdzēs attīstīt standartizētus starpniecības pakalpojumus, ko veic EES veicinātāji, lai veicinātu EES projektu refinansēšanu Eiropas tirgos. Veicināšanas pakalpojumi var ietvert, inter alia: pakalpojumus, kas saistīti ar uzticamības pārbaudi refinansējamības pārbaudes laikā, reitingu sistēmas darbību un darījumu attīstības pakalpojumu refinansēšanu utt. Tiks sniegta pilnīga analīze un apraksts par iespējamiem veicināšanas pakalpojumiem.

REFINE izveidos datubāzi par EES projektu refinansēšanas instrumentiem, kas pieejami iesaistītajās valstīs un sniegs informāciju par valsts un starptautisko diskusiju par EES shēmu refinansēšanu.