Pamatprogrammas "Apvārsnis H2020" logotips

"Apvārsnis 2020"

"Apvārsnis 2020" ir lielākā ES pētniecības un inovāciju programma ar gandrīz 80 miljardu eiro finansējumu, kas ir pieejams septiņu gadu laikā (2014.–2020. gads) - papildus privātajiem un
valsts ieguldījumiem, kas tiks piesaistīti ar šiem līdzekļiem.

"H2020" ir veiksmīgi sasniegusi sasniegumus pētniecībā un ir atzinusi inovācijas potenciālu simtiem jaunu tehnoloģiju.

Sasaistot pētniecību are inovāciju, "Apvārsnis 2020" palīdz izveidot Eiropas inovācijas savienību, kurā uzsvars tiek likts uz izcilu zinātni, vadošo lomu rūpniecībā un sabiedrības problēmu risināšanu.

Mērķis ir nodrošināt, lai Eiropā pastāv pasaules līmeņa zinātne, likvidētu šķēršļus inovācijai un atvieglotu valsts un privātā sektora apvienošanos jaunu tehnoloģiju ieviešanā.

"Apvārsnis Eiropa" – nākamais Eiropas Savienības atbalstītais pētniecības un inovācijas satvars ir vērienīgs 100 miljardu EUR vērtībā, un tas tiks uzsākts 2021.gada 1. janvārī.

 

Lai iegūtu papildus nformāciju , apmeklējiet https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en#proposal