Garantiju fondi

REFINE ir identificējis garantiju fondus kā parasti valstij piederošas vai valsts atbalstītas iestādes, kurām ir svarīga loma citos uzņēmumos (piemēram, eksporta nozarē), bet kuras līdz šim reti ir iesaistījušās energoefektivitātes ieguldījumu kredītrisku nodrošināšanā.

Projekta ietvaros garantiju fondi tiks skatīti izvēlētajās valstīs (Austrijā, Slovēnijā, Grieķijā un Latvijā), jo iepriekšējs novērtējums ir parādījis, ka šajās valstīs pamatnosacījumi ir labvēlīgi vai nu esošo garantijas produktu piemērošanas pārbaudei refinansēšanas tiesību aiļu piemērošanai, vai jaunu garantiju shēmu uzsākšanai, jo īpaši ieguldījumiem energoefektivitātē. Partneri no citām valstīm var pievienoties testēšanas posmā, ja pamatnosacījumi uzlabojas.

Ko RAFIN nozīmē garantiju fondiem

REFINE rīkos nelielas grupas mācības, galvenokārt finansēšanas iestāžu nozarē, kur pieredze rāda, ka pastāv tikai ierobežota gatavība dalīties zināšanās ar konkurentiem. Šīs mācības galvenokārt notiks valsts līmeņa sesijās, un tajās īpaša uzmanība tiks pievērsta garantiju fondu iesaistei un lomai.

REFINE cer ieviest garantiju fondus diskusijā par energoefektivitātes projektu refinansēšanas shēmām, veicinot sadarbību ar finanšu iestādēm, ENS pakalpojumu sniedzējiem un tirgus veicinātājiem.

REFINE izstrādās uzņēmējdarbības modeļus noteiktiem veicināšanas pakalpojumiem, kas ir būtiski EES projektu refinansēšanai un kas pārbaudīti 13 izmēģinājuma pieteikumos.

REFINE izveidos datubāzi par EES projektu refinansēšanas instrumentiem, kas pieejami iesaistītajās valstīs un sniegs informāciju par valsts un starptautisko diskusiju par EES shēmu refinansēšanu.

REFINE izstrādās reitingu sistēmu, kas palīdzēs ātri un ar zemām izmaksām novērtēt EES projektu refinansējamību. Šāda reitingu sistēma varētu kļūt par svarīgu veicināšanas pakalpojumu, lai atvieglotu atbilstību starp EES pakalpojumu sniedzējiem, kas meklē refinansēšanas piedāvājumus, un refinansēšanas iestādēm, kas meklē iegādes iespējas.