Energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēji

REFINE projektā energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs (EES) ir definēti kā uzņēmumi, kas saviem klientiem piedāvā energoefektivitātes pakalpojumus. Vēl viens šajā kontekstā bieži lietots termins ir ESCO (energopakalpojumu uzņēmums), bet šis termins galvenokārt ir saistīts ar energoefektivitātes līgumu (EPC) vai energoapgādes līgumu (ESC) nodrošināšanu, kas ir īpaši energoefektivitātes pakalpojumu veidi.

EEP sniedzēji piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, piemēram, enerģijas analīzi un auditus, energopatēriņa uzraudzību un pārvaldību, projektu izstrādi un īstenošanu, kā arī energoefektīvu iekārtu piegādi saviem klientiem.

Ko REFINE nozīmē EES pakalpojumu sniedzējiem

REFINE īstenos labas prakses refinansēšanas shēmu analīzi EES uzņēmumos atsevišķās valstīs, plašākā Eiropas Savienībā un ārpus tās.

REFINE rīkos divus (pusi dienas) Eiropas ieinteresēto personu seminārus un divus (pusi dienas) valsts ieinteresēto personu seminārus, kuros tiks iekļauti EES pakalpojumu sniedzēji, cerot iegūt plašākas zināšanas par tigus un atgriezenisko saiti par REFINE izstrādātajiem instrumentiem un rīkiem.

REFINE izstrādās līgumu noteikumu kopumu, kas attiecas uz EES projektu refinansēšanu, kas izstrādāti un pielāgoti valstu specifikai, lai palielinātu pakalpojumu refinansējamību.

REFINE izstrādās uzņēmējdarbības modeļus noteiktiem veicināšanas pakalpojumiem, kas ir būtiski EES projektu refinansēšanai un kas pārbaudīti 13 izmēģinājuma pieteikumos.

REFINE izveidos datubāzi par EES projektu refinansēšanas instrumentiem, kas pieejami iesaistītajās valstīs un sniegs informāciju par valsts un starptautisko diskusiju par EES shēmu refinansēšanu.

REFINE izstrādās mācību materiālus, kas tiks izmantoti vairākiem mācību pasākumiem un tiešsaistes vebināriem. Šie mācību materiāli sastāvēs no prezentācijas slaidiem, e-mācību moduļiem, īsa mācīšanās video, kā arī prasmju veicināšanas tīmekļa portāla, kas integrēts projekta tīmekļa vietnē. Mācību materiālu saturs koncentrēsies uz EES pakalpojumu sniedzējiem, kas aptver detaļas par EES un tirgus struktūru, kā arī ieguvumus no refinansēšanas instrumentiem, instrumentiem un pakalpojumiem attiecībā uz īstenošanu, iesaistītajām pusēm, izmaksu struktūru, riska segumu, juridiskajām un finansiālajām sekām.

REFINE palīdzēs īstenot vispārēju spēju veidošanu energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem, lai palīdzētu tiem izprast bieži vien sarežģīto refinansēšanas shēmu piemērošanu un galveno refinansēšanas shēmas ieķļaušanu energoefektivitātes projektiem nākotnē.