Ritiniet uz augšu

E-mācību centrs

Lai nodrošinātu vieglu piekļuvi svarīgajam saturam, kas izstrādāts visā REFINE, mēs esam izstrādājuši e-mācību centru, kas aptver projekta svarīgās tēmas. Tas ietver apmācības moduļus un e-grāmatas, kas ļauj mūsu mērķa grupām viegli meklēt un atlasīt informāciju, kas ir visatbilstošākā viņu vajadzībām, un viegli izmantot iegultās zināšanas. Ar REFINE e-mācību centra palīdzību finanšu iestādes, energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēji un citas ieinteresētās personas var veicināt izpratni par refinansēšanu energoefektivitātes projektos.

1. modulis

Ievads energoefektivitātes pakalpojumu tirgū, energoapgādes līgumu slēgšana, energoefektivitātes līgumu slēgšana un energoefektivitātes pakalpojumu finansēšana (pieejams video un PDF lejupielāde)

2. modulis

Refinansēšanas instrumentu izmantošana energoefektivitātes pakalpojumu finansēšanai (pieejams video un PDF lejupielāde)

3. modulis

Energoefektivitātes pakalpojumu refinansēšanas atbalsta rīki (pieejams video un PDF lejupielāde)

E-grāmata

Energoefektivitātes projektu refinansēšanas modeļi