Cres logotips ar apmali

Atjaunojamo energoresursu un taupīšanas centrs (The Centre for Renewable Energy Sources and Saving - CRES)

Atrašanās vieta: Pikermi, Attica, Grieķija

Tīmekļa vietne: CRES

Atjaunojamo energoresursu un taupīšanas centrs (CRES) ir Grieķijas Atjaunojamo energoresursu (AAL), racionālas enerģijas izmantošanas (RUE) un enerģijas taupīšanas (ES) organizācija Grieķijā. CRES ir iecelts par valsts koordinācijas centru savā darbības jomā.

To galvenais mērķis ir RES/RUE/ES pieteikumu izpēte un popularizēšana valsts un starptautiskā līmenī, kā arī saistīto darbību atbalsts, ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības principus.

REINE projekta loma

CRES uzdevums projektā ir institucionalizēt refinansēšanas shēmas ar garantiju fondiem energopakalpojumiem Grieķijā.