Sazinieties ar projektu

Plašsaziņas līdzekļu pieprasījumi
Laura Deilija
Carr Communications
24 Fitzwilliam Place, Dublina 2
Īrija
https://www.carrcommunications.ie/
ldaly@carrcommunications.ie

Projekta koordinators: E7
Klemens Leutgöb
e7 Energy Innovation & Engineering
Walcherstraße 11/43, 1020 Vīne
Austrija
www.e-sieben.at
klemens.leutgoeb@e-sieben.at

[forminator_form id="298"]