Carr Communications logotips ar apmali

Carr Communications

Atrašanās vieta: Dublina, Īrija

Tīmekļa vietne: Carr Communications

Carr Communications, dibināts 1973. gadā, ir Īrijas vadošais sabiedrisko attiecību, izplatīšanas, izmantošanas un apmācības konsultāciju sniedzējs privātpersonām un uzņēmumiem visā Īrijā.

Carr Communications nodrošina stratēģiskās komunikācijas konsultācijas un apmācību klientiem gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

Mūsu komandai ir pieredze visos komunikācijas aspektos, tostarp stratēģiskās komunikācijas plānošanā, pasākumu vadībā, mediju attiecībās, mediju apmācībā, reputācijas pārvaldībā, jautājumu un krīžu pārvarēšanā, valdības attiecībās, ieinteresēto pušu iesaistē, iekšējā komunikācijā, sociālajos medijos un video veidošanā.

Mēs esam bijuši darba paketes vadītāji komunikācijas, izplatīšanas un izmantošanas uzdevumos vairākos H2020 projektos, tostarp IN-PREP, DELTA, SCENT, Factory2Fit un PASSME.

REINE projekta loma

Carr Communications ir 6. darba grupas komunikācijas un izplatīšanas vadītāji REFINE projektā.

Carr Communications ir atbildīgs par REFINE zīmola vispārējo attīstību, par ietekmējošas komunikācijas koordinēšanu projekta vārdā un par galveno ieinteresēto personu iesaistīšanu REFINE notiekošajās darbībās un projekta beigu rezultātos.