Regea logotip s obrubom

Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)

REGEA je osnovana kao neprofitna ustanova od strane Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba 2008. godine. Glavni ciljevi i uloga REGEA-e su promicanje i poticanje regionalnog održivog razvoja u području energetike i zaštite okoliša kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije bliskom suradnjom s javnim i privatnim sektorom. REGEA ima veliko iskustvo u razvoju i koordinaciji projekata energetske učinkovitosti i obnovljive energije financiranih sredstvima EU-a, posebno u građevinskom i infrastrukturnom sektoru. Dionici iz javnog sektora predstavljaju primarni fokus rada Agencije, iako Agencija intenzivno surađuje s privatnim ulagačima na pripremi i razvoju projekata obnovljive energije. Jedno od važnih područja rada REGEA-e uključuje izradu strateških i planskih dokumenata na nacionalnoj razini, ali i za njezine osnivače (tj. regionalne vlasti) i druge hrvatske gradove.

Opseg rada u tom području kreće se od izrade strateških dokumenata (nacionalne/regionalne dugoročne strategije dekarbonizacije i SEKAP-ova), pomaganja donositeljima odluka u pripremi i provedbi velikih zgrada i projekata obnove infrastrukture do promicanja alternativnih modela financiranja i širenja novih tehničkih i financijskih trendova i instrumenata.

Drugo ključno područje rada i stručnosti leži u razvoju i provedbi inovativnih financijskih modela temeljenih na agregaciji projekata/ulaganja, koji se primjenjuju na regionalnoj, ali i nacionalnoj razini. REGEA provodi jedini ELENA financirani projekt u Hrvatskoj (projekt Newlight i RePuBLEEc) koji predviđa kapitalna ulaganja u obnovu infrastrukture od najmanje 50 milijuna EURA kroz ESCO sheme korištenjem standardizirane dokumentacije (prikupljanje i analiza inventarnih podataka, ugovorna i nabavna dokumentacija i sl.)

Uloga u projektu REFINE

Kao voditelj radnog paketa 5: Integracija znanja i izgradnja kapaciteta, REGEA je odgovorna za razvoj sadržaja i materijala za osposobljavanje koji se upotrebljavaju na razini projekta, s ciljem poticanja većeg sudjelovanja financijskih institucija, pružatelja energetskih usluga, upravljačkih tijela strukturnih fondova, javnih tijela i posrednika u području održivog financiranja.

Osim rada na sadržaju materijala za osposobljavanje, REGEA će nastojati inicijalizirati pilot-programe refinanciranja i jamstava u Hrvatskoj uz olakšavanje uvođenja instrumenata refinanciranja. REGEA će također raditi na uspostavi nacionalnih strateških partnerstava i doprinosu širenju rezultata projekata na nacionalnoj razini i razini EU-a.