Logotip Centra za podršku stambenim i općinskim reformama

CENTAR ZA POTPORU STAMBENIM I OPĆINSKIM REFORMAMA (NEVLADINA ORGANIZACIJA HMRSC)

Nevladina organizacija 

Međunarodna nevladina organizacija "Centar za potporu stambenim i općinskim reformama" (nevladina organizacija HMRSC) lokalna je neprofitna, nevladina organizacija u Ukrajini.

Misija organizacije je pružiti pomoć pojedincima i zajednicama, pravnim osobama, središnjim i lokalnim vlastima u uspostavljanju društvenih odnosa u stambenom i općinskom gospodarstvu kako bi se stvorili ugodni i sigurni životni uvjeti.

HMRSC ima aktivnu ulogu u promicanju reformi u Ukrajini i osiguravanju javne svijesti i sudjelovanja. Njihov je rad usmjeren na širok raspon pitanja kako bi reforme bile održive i kako bi se poboljšalo upravljanje resursima i ukupni život ukrajinskih građana.

Uloga u projektu REFINE

Uloga nevladine organizacije HMRSC u projektu REFINE je istraživanje lokalnih financijskih usluga za refinanciranje ESCO-a (Energy Service Company) i širenje informacija o najboljim praksama na europskoj razini.