PREGLED TRŽIŠTA

REFINE je utvrdio nedostatak privlačnih mogućnosti financiranja za projekte EES-a kao glavnu prepreku razvoju funkcionalnog i snažnog tržišta EES-a u Europi. Projekt će u svom istraživanju pružiti kontinuirani pregled tržišta kako bi se analizirao status refinanciranja tržišta usluga diljem Europe.

 

Izvješće o procjeni tržišta refinanciranja

U ovom se izvješću analizira stanje tržišta usluga refinanciranja u devet europskih zemalja. Izvješće pokazuje razlike diljem Europe: Dok su u nekim zemljama programi refinanciranja postali standard za poslovanje EES-a, u drugim zemljama nijedan se ne primjenjuje.

(PDF, 1,303 KB)

Studije slučaja o postojećim instrumentima refinanciranja za usluge energetske učinkovitosti

U ovom se izvješću provodi temeljita analiza najboljih praksi u instrumentima refinanciranja za uslugu energetske učinkovitosti (EES) u četirima partnerskim zemljama projekta REFINE: Austriji, Češkoj Republici, Belgiji i Latviji.

(PDF, 796 KB)

Potencijal programa refinanciranja na europskom tržištu EES-a

Sažetak prikazuje ključne rezultate istraživanja tržišta EES-a koje je provedeno između siječnja i svibnja 2022. s pružateljima usluga EES-a (ESSO) kako bi se prikupio njihov (potencijalni) interes za prodaju potraživanja od tekućih ili budućih projekata EES-a. 

(PDF, 802 KB)

Prodajom potraživanja osigurava se financiranje većine projekata EPC-a u Češkoj Republici

Prodaja potraživanja najčešća je metoda financiranja projekata ugovaranja energetskog učinka (EPC) u Češkoj Republici, što ga čini drugačijim od ostalih zemalja EU-a. 

(PDF, 266 KB)