Jamstveni fondovi

REFINE je identificirao jamstvene fondove kao institucije u običnom državnom vlasništvu ili institucije koje podupire država, a koje imaju važnu ulogu u drugim poduzećima (npr. izvozna industrija), ali su do sada rijetko sudjelovale u osiguravanju kreditnih rizika ulaganja u energetsku učinkovitost.

U okviru projekta jamstvena sredstva rješavat će se u odabranim zemljama (Austrija, Slovenija, Grčka i Latvija) jer je prethodna procjena pokazala da su u tim zemljama okvirni uvjeti povoljni ili za ispitivanje primjene postojećih jamstvenih proizvoda na aranžman refinanciranja ili za pokretanje novih sustava jamstava, posebno za ulaganja u energetsku učinkovitost. Partneri iz drugih zemalja mogu se pridružiti tijekom faze testiranja ako se poboljšaju okvirni uvjeti.

Što REFINE znači za jamstvene fondove

REFINE će provoditi osposobljavanje u malim skupinama, uglavnom u sektoru financijskih institucija u kojem iskustvo pokazuje da postoji samo ograničena spremnost za razmjenu znanja s konkurentima. Ti će treninzi prevladavati interno i bit će posebno usmjereni na sudjelovanje i ulogu jamstvenih fondova.

REFINE se nada da će uvesti jamstvena sredstva u raspravu o programima refinanciranja projekata energetske učinkovitosti, potičući suradnju s financijskim institucijama, pružateljima usluga EES-a i tržišnim posrednicima.

REFINE će razviti poslovne modele za određene usluge olakšavanja poslovnih procesa, a koje su relevantne za modele refinanciranja te ih testirati na pilot-područjima.

REFINE će stvoriti bazu podataka o instrumentima refinanciranja za projekte energetske učinkovitosti dostupne u zemljama sudionicama, u kojoj će se pružiti informacije o nacionalnoj i međunarodnoj raspravi o refinanciranju enregetske usluge.

REFINE će razviti sustav ocjenjivanja koji pomaže u brzoj i niskoj cijeni procjene refinanciranja projekata EES-a. Takav sustav ocjenjivanja mogao bi postati važna usluga olakšavanja za lakše povezivanje pružatelja usluga EES-a koji traže ponude za refinanciranje i institucija za refinanciranje koje traže mogućnosti kupnje.