REFINE rječnik

Definiranje važnih pojmova u kontekstu projekta REFINE

Uzimajući u obzir činjenicu da se neki pojmovi koji su važni u kontekstu projekta REFINE ne upotrebljavaju na ujednačen način diljem Europe, u nastavku je popis pojmova i njihovo objašnjenje:

Poboljšanje energetske učinkovitosti: Povećanje energetske učinkovitosti kao rezultat tehnoloških, bihevioralnih i/ili gospodarskih promjena

Mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti ili: mjera koja obično dovodi do provjerljivog, mjerljivog ili procjenjivog poboljšanja energetske učinkovitosti

Ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti: Mjera energetske učinkovitosti koja zahtijeva ulaganje, obično uključivanjem financijske institucije, i mže uključivati ulaganja u infrastrukturu i/ili usluge.

Energetska usluga: Dogovorena mjera ili mjere osmišljene tako da dovedu do poboljšanja energetske učinkovitosti i drugih dogovorenih kriterija izvedbe. Energetska usluga uključuje energetski pregled, identifikaciju, odabir i provedbu mjera te verifikaciju ušteda nakon provedbe usluge. Pružatelj usluge dostavlja dokumentirani opis okvira za provedbu mjera i postupak praćenja izvršenosti. Poboljšanje energetske učinkovitosti mjerit će se i provjeravati u ugovoreno definiranom razdoblju putem ugovoreno dogovorenih metoda [EN 15900: 2010]. Ako energetska usluga uključuje ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti, financiranje tih ulaganja može i ne mora biti uključeno.

Djelomične usluge povezane s energetskom uslugom: Usluge koje uključuju samo dijelove ("komponente") vrijednosnog lanca energetske usluge kao što su dizajn i provedba (isključujući, na primjer, verifikaciju ostvarenih ušteda), ali su osmišljene tako da izravno ili neizravno dovedu do poboljšanja energetske učinkovitosti. Ako djelomične energetske usluge uključuju ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti, financiranje tih ulaganja može i ne mora biti dio usluge.

Pružatelj energetske usluge: Tvrtka koja nudi energetsku uslugu svojim klijentima. Drugi pojam koji se često koristi u tom kontekstu jest ESCO (poduzeće za energetske usluge), ali taj je pojam uglavnom povezan s korištenjem Ugovora o energetskom učinku (EPC) ili Ugovara o opskrbi energijom (ESC), koji su posebni oblici energetske usluge

Ugovor o energetskom učinku (EPC): Sveobuhvatan paket energetskih usluga čiji je cilj zajamčeno poboljšanje energetske i troškovne učinkovitosti zgrada ili proizvodnih procesa. Vanjska tvrtka za pružanje energetske usluge (ESCo) provodi individualno odabran portfelj usluga (planiranje, izgradnja, rad i održavanje, (pred)financiranje, motivacija korisnika ...) i preuzima tehničke i ekonomske rizike i jamstvo za ostvarenje ušteda. Većina projekata uključuje financiranje trećih strana. Usluge se pretežno isplaćuju iz budućih ušteđenih troškova energije.

Modeli financiranja za rast tržišta: Modeli financiranja kojima se pružateljima energetske usluge omogućuje "čišćenje" bilance, čime se dobiva financijski manevarski prostor za nove projekte. U mnogim slučajevima ti modeli sadrže shemu refinanciranja.

Refinanciranje: U projektu REFINE pod ovim pojmom podrazumijevamo model u kojem pružatelj energetskih usluga (npr. ESCO tvrtka) prodaje potraživanja prema klijentu instituciji za refinanciranje, što dovodi do restrukturiranja početnog financiranja koje je potencijalno bilo osigurano kroz kredit, leasing, vlastita sredstva pružatelja energetske usluge ili drugim financijskim sredstvima.

Prodaja potraživanja: krovni termin za bilo koju vrstu kupoprodajnih ugovora o potraživanjima koji omogućuju tvrtki (u našem slučaju pružatelju energetske usluge) prodaju još neplaćenih računa ili očekivanih potraživanja od svojih kupaca.

Cession: U projektu REFINE razumijevamo cesiju kao zakonski izraz za ustupanje potraživanja.

Faktoring: U projektu REFINE koristimo ovaj izraz za određeni oblik ugovora o kupnji potraživanja, gdje se prodaju kratkoročna potraživanja. Rizik neplaćanja ostaje kod prodavatelja.

Forfaiting: U projektu REFINE ovaj se izraz koristi za prodaju dugoročnih potraživanja, obično bez prava na naknadu (najčešće korišteno za izvoz).