Logotip cresa s obrubom

The Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)

Lokacija: Pikermi, Attica, Grčka

Web stranica: CRES

Centar za obnovljive izvore energije i štednju (CRES) helenska je organizacija za obnovljive izvore energije (OIE), racionalno korištenje energije (RUE) i uštedu energije (ES) u Grčkoj. CRES je imenovan nacionalnim koordinacijskim centrom u svom području djelovanja.

Njihov glavni cilj je istraživanje i promicanje aplikacija RES/RUE/ES na nacionalnoj i međunarodnoj razini, kao i potpora povezanim aktivnostima, uzimajući u obzir načela održivog razvoja.

Uloga u projektu REFINE

Uloga CRES-a u projektu je institucionalizacija programa refinanciranja jamstvenim sredstvima za energetske usluge u Grčkoj.