Ovdje se nema što pokazati!
Klizač s pseudonimom partner-1 nije pronađen.

REFINE OSNOVNE INFORMACIJE

Krajnji je cilj projekta REFINE doprinijeti ponudi dostatnih i privlačnih izvora financiranja za ulaganja u energetsku učinkovitost kroz poboljšanje sheme refinanciranja.

Projektom je utvrđen niz ključnih skupina dionika u tom procesu. Tijekom projekta REFINE surađivat ćemo s tim skupinama kako bismo poboljšali alate i instrumente razvijene u sklopu programa REFINE.

Te grupe uključuju: