koncepti i alati

Koncepti i alati REFINE stvoreni su pomoću stručnih istraživanja s ciljem uključivanja programa refinanciranja kao pojačivača za provedbu projekata usluga energetske učinkovitosti.

 

Generički koncepti programa refinanciranja za usluge energetske učinkovitosti

Cilj je ovog izvješća doprinijeti smanjenju transakcijskih troškova za pripremu i provedbu programa refinanciranja razvojem generičkih koncepata koji se odnose na posebne zahtjeve različitih područja primjene. 

              (PDF, 697 KB)             ,

Standardizirane ugovorne odredbe za refinanciranje usluga energetske učinkovitosti

Refinanciranje nije uobičajena praksa u većini zemalja uključenih u projekt. Stoga se ovim dokumentom projektom REFINE namjerava olakšati standardizirani skup odredbi koje bi mogle povećati mogućnost refinanciranja projekata. 

(PDF, 686 KB)

Sustav ocjenjivanja refinanciranja projekata EES-a

Ovaj dokument pruža uvod u poseban sustav ocjenjivanja koji pomaže u procjeni refinanciranja projekata usluge energetske učinkovitosti (EES). Ovaj dokument je razrađen u PDF datoteci predloška koja je izravno primjenjiva za evaluaciju projekata EES-a.

(PDF, 688 KB)

Excelov predložak sustava ocjenjivanja

U ovom se predlošku navodi poseban sustav ocjenjivanja koji pomaže u procjeni refinanciranja projekata usluge energetske učinkovitosti (EES). Riječ je o razradi uvodnog dokumenta pod nazivom "Sustav ocjenjivanja za refinancibilnost projekata EES-a" i izravno se primjenjuje na evaluaciju projekata EES-a.

(PDF, 257 KB)

Analiza jamstvenih instrumenata za projekte EES-a

Konkretno, u ovom se dokumentu pruža analiza uloge koju različiti jamstveni instrumenti imaju u olakšavanju poslovanja usluge energetske učinkovitosti (EES) općenito i primjeni programa refinanciranja posebno za projekte EES-a. 

(PDF, 1,155 KB)

Poslovni modeli usluga olakšavanja

,Ovo izvješće ulazi u identifikaciju usluga olakšavanja, opisa i različitih vrsta usluga koje mogu doprinijeti realizaciji operacija refinanciranja.

(PDF, 1,159 KB)

Refinanciranje usluga EES-a: podcijenjena poslovna prilika povezana sa zelenim financiranjem

Među stručnjacima postoji opći konsenzus da su veliki potencijali troškovno učinkovitih ulaganja u energetsku učinkovitost (EE) trenutačno neiskorišteni. Nadalje, ti se potencijali stalno šire zbog tehnoloških inovacija.

(PDF, 756 KB)

Modeli rasta tržišta za financiranje energetske učinkovitosti: eceee Paper

U radu se objašnjava način na koji modeli refinanciranja doprinose rastu financiranja EE-a. Analizira istraživanje tržišta na europskoj razini i studije slučajeva koje pokazuju trenutačnu važnost modela refinanciranja za tržišta EO-a.

(PDF, 751 KB)