Λογότυπο Seven7 με περίγραμμα

SEVEn, The Energy Efficiency Center

Location: Prague, Czech Republic

Ιστοσελίδα: SEVEn

SEVEn – The Energy Efficiency Center, an independent, not-for-profit consultancy that aims to protect the environment and promote economic development through more efficient use of energy.

As a key player in developing the energy services market in the Czech Republic, SEVEn focuses on developing energy performance contracting (EPC) business models tailored to the Czech market conditions and supporting the authorities to create rules and guidelines for energy services administration in public institutions.

They have participated in several EU – funded projects supporting energy services market development including the IEE Transparense project which supported the development of EPC market in Europe by creating European Code of Conduct for EPC.

O ρόλος του ΚΑΠΕ στο έργο REFINE

Ο κύριος ρόλος της SEVEn στο έργο REFINE θα είναι η ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων έργων και μελετών περίπτωση, οι οποίες θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα (εθνικά) παραδείγματα μηχανισμών, καθώς και πληροφορίες διαθέσιμες από μηχανισμούς αναχρηματοδότησης που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.