Πιλοτικές εφαρμογές του έργου REFINE

Το έργο REFINE θα πραγματοποιήσει μια σειρά πιλοτικών εφαρμογών. Ο προσδιορισμός και η υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών των ανεπτυγμένων μέσων και εργαλείων του έργου REFINE σε πραγματικά έργα ενεργειακών αποτελεί βασικό στόχος του.

Κατά τη διάρκεια του έργου REFINE προβλέπονται έως και 42 πιλοτικές εφαρμογές.

Η πρόσβαση στις πιλοτικές εφαρμογές παρέχεται μέσω των παρόχων των ενεργειακών υπηρεσιών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Υπάρχει ήδη αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον από παρόχους ενεργειακών υπηρεσικών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πιλοτικές εφαρμογές.

Για κάθε χώρα-εταίρο και για κάθε έργο, θα επιλεγούν οι πιο κατάλληλες πιλοτικές εφαρμογές.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιλοτικές εφαρμογές του έργου REFINE