Εταίροι έργου

CaixaBank logo
Λογότυπο Regea με περίγραμμα
Λογότυπο Cres με περίγραμμα
e7 Logo with border
F3 logo with border
Λογότυπο Creara με περίγραμμα
Λογότυπο Jozef Stefan Institute με περίγραμμα
Λογότυπο Carr Communications με περίγραμμα
Λογότυπο Seven7 με περίγραμμα
Λογότυπο FE με περίγραμμα
Λογότυπο Housing and Municipal Reform Support Centre
Λογότυπο Ορόζοντας H2020