Λογότυπο Housing and Municipal Reform Support Centre

HOUSING AND MUNICIPAL REFORM SUPPORT CENTRE (NGO HMRSC)

Non-Governmental Organisation 

The International Non-Governmental Organisation “Housing and Municipal Reform Support Centre” (NGO HMRSC) is a local non-profit, non-governmental organisation in Ukraine.

The organisation’s mission is to render assistance to individuals and communities, legal entities, central and local authorities in setting societal relations in the housing and municipal economy in order to create comfortable and safe living conditions.

HMRSC plays an active role in promoting reforms in Ukraine and ensuring public awareness and participation. Their work focuses on a broad range of issues to make reforms sustainable and to improve resource management and the overall livelihood of Ukrainian citizens.

O ρόλος του ΚΑΠΕ στο έργο REFINE

Ο ρόλος της ΜΚΟ HMRSC στο έργο REFINE είναι να διενεργήσει ερευνά σχετικά με τις τοπικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για την χρηματοδότηση των ΕΕΥ και να διαδώσει πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.