Λογότυπο Jozef Stefan Institute με περίγραμμα

Jožef Stefan Institute(JSI)

Location: Ljubljana, Slovenia

Website: JSI

Το Jožef Stefan Institute Energy Efficiency Centre διαθέτει εμπειρία στην ενεργειακή απόδοση, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάλυση της ενεργειακής πολιτικής, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την έρευνα και κατάρτιση.

Their centre is the key actor for the development, collection and transfer of knowledge about efficient resource management at the intersection of energy consumers, state, energy providers, equipment and services providers, and other stakeholders due to our holistic approach including energy, environmental and business aspects of energy consumption and transformation.

They focus on strategic energy planning and policymakers support, which is primarily oriented to fields of energy efficiency, RES, reduction of GHG emissions and reduction of air pollutants.

O ρόλος του ΚΑΠΕ στο έργο REFINE

The role of JSI in the project includes:

  • Η εκπόνηση μελέτης περίπτωσης των υφιστάμενων μηχανισμών αναχρηματοδότησης στη Σλοβενία και τη διενέργεια συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες
  • Conceptual development and structuring of investments and services,
  • Ενσωμάτωση της γνώσης και εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις