Λογότυπο Ορόζοντας H2020

Horizon 2020

Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation programme ever with nearly 80 billion euro in funding available over 7 years (2014 to 2020). This is in addition to the private investment which has been attracted to projects of a high standard.

Το H2020 έχει πετύχει σημαντικές ερευνητικές επιτυχίες.

Με τη σύζευξη της έρευνας και της καινοτομίας, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Καινοτομίας.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη παράγει επιστήμη παγκόσμιας κλάσης, αίρει τα εμπόδια στην καινοτομία και διευκολύνει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να συνεργαστούν για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Ορίζοντας Ευρώπη – το επόμενο πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει προϋπολογιμσός περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ και θα τεθεί σε εφαρμογή την Ιανουαρίου 2021.

 

For more information visit https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en#proposal