Λογότυπο Carr Communications με περίγραμμα

Carr Communications

Location: Dublin, Ireland

Ιστοσελίδα: Carr Communications

Η Carr Communications ιδρύθηκε το 1973 και είναι ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, διάδοσης, εκμετάλλευσης και κατάρτισης  σε ιδιώτες και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ιρλανδία.

Carr Communications provides strategic communications consultancy and training to clients in both the public and private sector.

Η ομάδα μας έχει εμπειρία σε κάθε πτυχή των επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού σχεδιασμού επικοινωνιών, της διαχείρισης εκδηλώσεων, των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης, της κατάρτισης στα μέσα ενημέρωσης, της διαχείρισης ζητημάτων και κρίσεων, των κυβερνητικών σχέσεων, της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, των εσωτερικών επικοινωνιών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της παραγωγής βίντεο.

Έχουμε εμπερία σε μια σειρά έργων του HORIZON2020, συμπεριλαμβανομένων των IN-PREP, DELTA, SCENT, Factory2Fit και PASSME.

O ρόλος του ΚΑΠΕ στο έργο REFINE

Η Carr Communications είναι επικεφαλής του πακέτου εργασίας 6 "Επικοινωνία και διάδοσης" του έργου  REFINE.

Η Carr Communications είναι υπεύθυνη για τη συνολική ανάπτυξη του εμπορικού σήματος REFINE, για τον συντονισμό των επικοινωνιών για λογαριασμό του έργου και για τη συμμετοχή βασικών stakeholders .