Τι είναι το έργοREFINE;

Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της έως το 2030, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για να καταστούν τα έργα ενεργειακής απόδοσης ελκυστικότερα για δυνητικούς επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι η προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών στην Ευρώπη θα είναι μια δράσης προτεραιότητας για το μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο REFINE προσδιόρισε την έλλειψη ελκυστικών επιλογών χρηματοδότησης για τις ενεργειακές υπηρεσίες ως σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη μιας λειτουργικής, ισχυρής αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, στόχος του έργου REFINE είναι να συμβάλει στην παροχή επαρκών και ελκυστικών πηγών χρηματοδότησης σε επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης. Κεντρικός στόχος της ανάπτυξης μιας ισχυρής αγοράς υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης είναι η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας πηγών χρηματοδότησης για τις ενεργειακές υπηρεσίες.

Slovenian News
Italian Flag
Latvia Flag
Austrian Flag
Czech Flag
Croatia Flag
Spanish Flash

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΙΤΙΟ - ΕΓΓΡΑΦΗ

Για να ενημερωνεστε για την πρόοδο του έργου REFINE, εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα που παρέχεται.

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να διαγραφείτε αργότερα αν αλλάξετε γνώμη. Σε κάθε τεύχος του ενημερωτικού δελτίου παρέχεται ο σχετικός σύνδεσμος διαγραφής.

Σημείωση σχετικά με το απόρρητό σας και τη συμμόρφωση με το GDPR

We use the newsletter management service MailChimp to store your name and email address and to send out newsletters. Your data will not be used for any other purpose, nor is it stored on the REFINE project’s web server. Mailchimp is part of the Intuit group of companies. Please see the Intuit Global Privacy Statement for more information: https://www.intuit.com/privacy/statement/

UPCOMING EVENTS

REFINE Twitter

Unable to load Tweets

Follow
0
Εταίροι έργου
0
Χώρες που εκπροσωπούνται
0
Επαφές με θεσμούς
0
εκ. €
Συνολικός προϋπολογισμός των πιλοτικών έργων του έργου REFINE