Logo Seven7 s ohraničením

SEVEn, The Energy Efficiency Center

Praha, Česká republika

Webové stránky: SEVEn

SEVEn – Centrum energetické účinnosti, nezávislé neziskové poradenství, jehož cílem je chránit životní prostředí a podporovat hospodářský rozvoj efektivnějším využíváním energie.

Jako klíčový hráč při rozvoji trhu energetických služeb v České republice se SEVEn zaměřuje na rozvoj obchodních modelů uzavírání smluv o energetické náročnosti (EPC) přizpůsobených podmínkám českého trhu a podporuje orgány při vytváření pravidel a pokynů pro správu energetických služeb ve veřejných institucích.

Podíleli se na několika projektech financovaných EU na podporu rozvoje trhu energetických služeb, včetně projektu IEE Transparense, který podpořil rozvoj trhu EPC v Evropě vytvořením Evropského kodexu chování pro EPC.

Role projektu REFINE

Hlavní úlohou SEVEn v projektu REFINE bylo vypracování případových studií, které zahrnují informace o konkrétních příkladech využití refinancování v několika partnerských zemích.