Refinanční instituce

V souvislosti s projektem REFINE chápeme jako refinancování model, kdy poskytovatel EES prodává a refinanční instituce získává pohledávky, které má zaplatit klient EES, což vede k restrukturalizaci počátečního nastavení financování, které mohlo být zajištěno prostřednictvím peněžního toku poskytovatele EES, úvěrového financování, leasingového financování nebo jiných finančních prostředků.

Refinanční instituce tradičně získávají budoucí pohledávky od poskytovatelů EES po realizaci počátečních investic do energetické účinnosti. Refinančními institucemi mohou být komerční banky – které se mohou, ale nemusí podílet na úvěrovém financování příslušného poskytovatele EES – nebo tematické investiční fondy – obvykle zastoupené specializovanými správci fondů, kteří hledají dlouhodobé zapojení do investic do energetické účinnosti.

Co znamená projekt REFINE pro refinanční instituce

V rámci projektu budou rozpracovány koncepce nástrojů refinancování, které popisují klíčové aspekty těchto systémů, pokud jde o nabídku hodnoty, struktury, obchodní modely, pokrytí rizik, procesní kroky, náklady, hostitelské organizace, zúčastněné strany a rámcové podmínky, aby informovaly o jejich vnitrostátním provádění.

REFINE se bude snažit standardizovat smluvní podmínky, které jsou nezbytné pro prodej pohledávek. V této souvislosti se standardizace týká zejména některých předpisů ve smlouvě EES mezi klientem EES a poskytovatelem systému EES a případně určitých ustanovení smlouvy o úvěrovu mezi poskytovatelem systému EES a institucí, která poskytuje počáteční financování investice.

V rámci projektu bude připraven ratingový systém, který pomůže rychle a s nízkými náklady posoudit refinancovatelnost projektů EES. Takový ratingový systém by se mohl stát důležitou facilitační službou pro snadnější navázání spolupráce mezi poskytovateli služeb EES a refinančními institucemi.

Projekt REFINE bude podporovat budování kapacit pro finanční instituce a investory. Prvky budování kapacit v projektu jsou kombinovány s přístupem učení se praxí prostřednictvím testování refinančních programů a podpůrných nástrojů, které jsou vyvinuty v rámci projektu.

V rámci projektu budou vyvinuty obchodní modely pro specifikované facilitační služby relevantní pro refinancování projektů EES, které budou testovány ve 13 pilotních aplikacích.

V rámci projektu bude vytvořena databáze nástrojů refinancování pro projekty EES dostupné v zúčastněných zemích, jenž poskytne informace o národní a mezinárodní diskusi o refinancování systémů EES.