Logo centra podpory bytové a komunální reformy

CENTRUM PODPORY BYDLENÍ A OBECNÍ REFORMY (NGO HMRSC)

Nevládní organizace 

Posláním organizace je poskytnout pomoc jednotlivcům a komunitám, právnickým osobám, ústředním a místním orgánům při nastavování společenských vztahů v bytové a obecní ekonomice s cílem vytvořit pohodlné a bezpečné životní podmínky.

HMRSC hraje aktivní úlohu při podpoře reforem na Ukrajině a při zajišťování povědomí veřejnosti a účasti na této problematice. Jejich práce se zaměřuje na širokou škálu otázek s cílem učinit reformy udržitelnými a zlepšit řízení zdrojů a život ukrajinských občanů.

Role projektu REFINE

Úlohou nevládní organizace HMRSC v projektu REFINE je zkoumat místní finanční služby pro refinancování ESCO a šířit informace o postupech osvědčených v EU.