PŘEHLED TRHU

Společnost REFINE označila nedostatek atraktivních možností financování projektů EES za hlavní překážku rozvoje fungujícího, robustního trhu s EES v Evropě. V rámci svého výzkumu bude projekt poskytovat průběžný přehled trhu s cílem analyzovat stav trhů s refinančními službami v Evropě.

 

Zpráva o trzích s refinancováním

Tato zpráva analyzuje stav trhů refinančních služeb v devíti evropských zemích. Zpráva ukazuje rozdíly napříč Evropou: Zatímco v některých zemích se refinanční schémata stala standardem pro podnikání v oblasti EES, v jiných zemích se nepoužívají žádná.

(PDF, 1 303 KB)

Případové studie stávajících nástrojů refinancování služeb v oblasti energetické účinnosti

Tato zpráva provádí důkladnou analýzu osvědčených postupů v oblasti refinančních nástrojů pro služby energetické účinnosti (EES) ve čtyřech partnerských zemích projektu REFINE: Rakousku, České republice, Belgii a Lotyšsku.

(PDF, 796 KB)

Potenciál refinančních schémat na evropském trhu EES

V tomto shrnutí jsou uvedeny hlavní výsledky průzkumu trhu EES, který byl proveden mezi lednem a květnem 2022 s poskytovateli služeb EES (ESCO) s cílem zjistit jejich (potenciální) zájem o prodej pohledávek z probíhajících nebo budoucích projektů EES. 

(PDF, 802 KB)

Prodej pohledávek zajišťuje financování většiny projektů EPC v České republice.

Prodej pohledávek je v České republice nejběžnějším způsobem financování projektů Energy Performance Contracting (EPC), čímž se liší od ostatních zemí EU. 

(PDF, 266 KB)