Zprostředkovatelé trhu

Projekt REFINE identifikoval facilitátory trhu,  jako jsou energetické agentury a specializované poradenské společnosti jako součást širší skupiny zůčastněných stran.

V závislosti na nastavení v každé jednotlivé zemi mohou hrát důležitou úlohu při standardizaci systémů refinancování a při zefektivnění due dilligence. Nedostatek zprostředkovatelů trhu byl již dříve identifikován jako důvod relativní slabosti trhů s EPC v některých částech Evropy.

Co znamená projekt REFINE pro zprostředkovatele trhu

Projekt REFINE napomůže při vypracovávání facilitačních služeb, které podporují uplatňování cyklu refinancování prostřednictvím snížení transakčních nákladů pro zúčastněné strany.

V rámci projektu jsou prováděné rozhovory s odborníky v oblasti projektů EES, včetně facilitátorů trhu, které napomůžou při vývoji jakýchkoli nových nástrojů refinancování.

V rámci projektu bude připraven ratingový systém, který pomůže rychle a s nízkými náklady posoudit refinancovatelnost projektů EES. Takový ratingový systém by se mohl stát důležitou facilitační službou pro snadnější navázání spolupráce mezi poskytovateli služeb EES a refinančními institucemi.

V rámci projektu budou vyvinuty obchodní modely pro specifikované facilitační služby relevantní pro refinancování projektů EES, které budou testovány ve 13 pilotních aplikacích.

Projekt REFINE pomůže rozvíjet standardizované makléřské služby zprostředkovatelů EES s cílem podpořit refinancování projektů EES na evropských trzích. Facilitační služby mohou mimo jiné zahrnovat: služby související s due dilligence, provoz ratingového systému a refinancování služeb rozvoje podnikání atd. Bude předložena úplná analýza a popis potenciálních facilitačních služeb.

V rámci projektu bude vytvořena databáze nástrojů refinancování pro projekty EES dostupné v zúčastněných zemích, jenž poskytne informace o národní a mezinárodní diskusi o refinancování systémů EES.