Záruční fondy

Společnost REFINE identifikovala záruční fondy jako obvykle státem vlastněné nebo státem podporované instituce, které hrají důležitou úlohu pro podníkání (např. vývozním průmyslu), ale zřídkakdy se dosud zabývali zajišťováním úvěrových rizik investic do energetické účinnosti.

V rámci projektu budou záruční fondy řešeny ve vybraných zemích (Rakousko, Slovinsko, Řecko a Lotyšsko), protože předchozí analýza ukázala, že v těchto zemích jsou rámcové podmínky příznivé buď pro testování použití stávajících záručních produktů na ujednání o refinancování, nebo pro zahájení nových systémů záruk, zejména pro investice do energetické účinnosti. Partneři z jiných zemí se mohou připojit během testovací fáze, pokud se rámcové podmínky zlepší.

Co znamená projekt REFINE pro záruční fondy

V rámci projektu budou organizované vzdělávání malých skupin, zejména v odvětví finančních institucí, kde zkušenosti ukazují, že existuje pouze omezená připravenost sdílet znalosti s konkurenty. Tato školení budou především v místě organizací a budou se konkrétně zaměřovat na zapojení a úlohu záručních fondů.

Projekt se znaží zapojit záručné fondy do diskuse o schématech refinancování projektů v oblasti energetické účinnosti, což podpoří spolupráci s finančními institucemi, poskytovateli služeb EES a zprostředkovateli trhu.

V rámci projektu budou vyvinuty obchodní modely pro specifikované facilitační služby relevantní pro refinancování projektů EES, které budou testovány ve 13 pilotních aplikacích.

V rámci projektu bude vytvořena databáze nástrojů refinancování pro projekty EES dostupné v zúčastněných zemích, jenž poskytne informace o národní a mezinárodní diskusi o refinancování systémů EES.

V rámci projektu bude připraven ratingový systém, který pomůže rychle a s nízkými náklady posoudit refinancovatelnost projektů EES. Takový ratingový systém by se mohl stát důležitou facilitační službou pro snadnější navázání spolupráce mezi poskytovateli služeb EES a refinančními institucemi.