Logo FE s ohraničením

Federesco

Řím, Itálie

Webové stránky: Federesco

Federesco je národní obchodní organizace zastupující a propagující odvětví energetické účinnosti v Itálii. Zahrnuje přibližně 70 poskytovatelů ESCos a EES.

Jako neziskové sdružení bylo vytvořeno za účelem podpory zvyšování energetické účinnosti, úspor energie a osvědčených postupů pro dosažení cílů stanovených Kjótskou protokolem a evropskou energetickou politikou mezi veřejnými a soukromými hospodářskými subjekty a občany.

Role projektu REFINE

Federesco poskytuje zpětnou vazbu k vyvíjeným koncepcím a nástrojům z pozice ESCO a přispívá v těchto oblastech:

  • Analýza trhu s odbornými znalostmi v oblasti bankovních předpisů.
  • Vvoji konceptů a nástrojů refinancování.
  • Organizování a podpora seminářů zúčastněných stran.
  • Podpora pilotních aplikací.
  • Budování kapacit.
  • Podpora šíření informací, komunikace a networking.