Poskytovatelé služeb v oblasti energetické účinnosti

Projekt REFINE definuje poskytovatele služeb energetické účinnosti (EES) jako společnost, která svým klientům nabízí služby v oblasti energetické účinnosti. Dalším termínem, který se v této souvislosti často používá, je ESCO (společnost provozující energetické služby), ale tento termín je většinou spojen s poskytováním energetických služeb se zaručeným výsledkem  (Energy Performance Contracting - EPC) nebo smluv o dodávkách energie (Energy Supply Contracting - ESC), což jsou specifické formy služeb v oblasti energetické účinnosti.

Poskytovatelé EES nabízejí širokou škálu služeb, jako je energetická analýza a audity, monitoring a energetický management, projektování a realizace projektů a dodávky energeticky účinných zařízení svým klientům.

Co znamená projekt REFINE pro poskytovatele EES

Projekt REFINE provede důkladnou analýzu systémů refinancování osvědčených postupů poskytovatelů služeb v oblasti energetické účinnosti (EES) v jednotlivých zemích, v širší Evropské unii i mimo ni.

V rámci projektu budou zorganizovány dva půldenní evropské semináře zúčastněných stran a dva půldenní národní semináře zúčastněných stran, které budou zahrnovat společnosti ESCO za účelem získání zpětné vazby při vývoji nástrojů REFINE.

V rámci projektu bude vypracován soubor smluvních ustanovení týkajících se refinancování projektů EES, vypracovaných a upravených podle národních specifik, aby se zvýšila dostupnost refinancování.

V rámci projektu budou vyvinuty obchodní modely pro specifikované facilitační služby relevantní pro refinancování projektů EES, které budou testovány ve 13 pilotních aplikacích.

V rámci projektu bude vytvořena databáze nástrojů refinancování pro projekty EES dostupné v zúčastněných zemích, jenž poskytne informace o národní a mezinárodní diskusi o refinancování systémů EES.

Budou přopraveny vzdělávací materiály, vzdělávací semináře a online webináře. Tyto vzdělávací materiály se budou skládat z prezentací, e-learningových modulů, krátkého výukového videa a webového portálu pro budování kapacit v rámci webových stránek projektu. Obsah vzdělávacích materiálů se zaměří na poskytovatele EES, a poskytne informace o specifikách EES a trhů, jakož i výhody refinančních nástrojů, nástrojů, informace o zúčastněných stranách, strukturu nákladů, pokrytí rizik, právní a finanční důsledky.

Projekt pomůže budování kapacit pro poskytovatele EES s cílem provést je složitým procesem refinančních programů a tak napomoci většímu využití refinancování pro projekty EES.